Stage 8

Saturday May 15 2021 - Foggia to Guardia Sanframondi - 173 km Mountain